دست خط یک اسطوره+عکس

شهید عماد فائز مغنیه فرمانده ارشد نظامی جبهه مقاومت اسلامی لبنان بود که ۲۵ سال تمام دستگاه های امنیتی رژیم اشغالگر قدس و آمریکا و دیگر مستکبران به دنبالش...

شهید عماد فائز مغنیه فرمانده ارشد نظامی جبهه مقاومت اسلامی لبنان بود که ۲۵ سال تمام دستگاه های امنیتی رژیم اشغالگر قدس و آمریکا و دیگر مستکبران به دنبالش بودند اما تنها چیزی که عایدشان می‌شد شبحی بود از مردی که در همه شکست های بزرگ آنان امضایش به وضوح دیده می‌شد.

مردی که فرماندهی جنگ ۳۳ روزه که ارتش آهنین(!) اسرائیلی را به زمین زد یکی از شاهکارهایش بود که آشکار شد. سرانجام حاج عماد در بهمن سال ۸۶ در کفرسوسه دمشق توسط ایادی صهیونیستی به شهادت رسید و خون پاکش در راه مقاومت اسلامی ریخت اما هنوز سربازانش با قوت راهش را ادامه می‌دهند. این شجره طیبه هرگز خشک نشده و طبق وعده صادق شهید مغنیه اسرائیل از صفحه وجود توسط سربازان مقاومت حذف خواهد شد.

آنچه پیش روی شماست دست خطی است از این شهید عزیز که نوشته: «سنقوم بازاله اسرائیل من الوجود: اسرائیل را از صفحه وجود محو می‌کنیم.»

منبع: فارس

دسته بندی ها
وب نوشت
بدون دیدگاه

ارسال پاسخ

*

*

مطالب مرتبط

  • ناگفته‌های عبور عراق از فتنه داعش

    «شـیخ نـزار کامل سـعید» مدیـرکل مراکـز فرهنگـی «الامـام الخمینـی» و یکـی از مدیـران ارشـد فرهنگی حـزب االله لبنان از نقـش روس‌هـا، ترک‌هـا، اعـراب خلیـج فـارس، تحـرکات آمریـکا و رژیـم...