روایت دردناک یک جانباز

روایت دردناک و ویژه جانباز ناشناخته از تلاش حماسی دو دانشجو شهید برای نجات و اصابت گلوله مسقیم تانک به آنها...
روایت دردناک و ویژه جانباز ناشناخته از تلاش حماسی دو دانشجو شهید برای نجات و اصابت گلوله مسقیم تانک به آنها

دسته بندی ها
برگزیدهسایر موضوعات
بدون دیدگاه

ارسال پاسخ

*

*

مطالب مرتبط