آیات مقاومت و شهادت

۱. ابوالعینین شعیشع – سوره النساء ۷۱ ۲. ابوالعینین شعیشع -سوره النساء ۸۴ ۳. احمد ابوالقاسمی – سوره الحجرات ۱۵ ۴. احمد ابوالمعاطی – سوره الحج ۵۸-۵۹ ۵. احمد...

۱. ابوالعینین شعیشع – سوره النساء ۷۱


۲. ابوالعینین شعیشع -سوره النساء ۸۴


۳. احمد ابوالقاسمی – سوره الحجرات ۱۵


۴. احمد ابوالمعاطی – سوره الحج ۵۸-۵۹


۵. احمد عامر- سوره آل عمران ۱۶۹


۶٫ احمد عامر – فصلت


۷٫ اطهری فرد – نصر


این مطلب به مرور تکمیل می شود
دسته بندی ها
سایر موضوعات
بدون دیدگاه

ارسال پاسخ

*

*

مطالب مرتبط