شهدا، شاهد بر باطن عالمند

شهید سید مرتضی آوینی: شهدا، شاهد بر باطن و حقیقت عالمند و هم آنانند که به دیگران حیات می بخشند....

شهید سید مرتضی آوینی: شهدا، شاهد بر باطن و حقیقت عالمند و هم آنانند که به دیگران حیات می بخشند.

دسته بندی ها
پوستر
بدون دیدگاه

ارسال پاسخ

*

*

مطالب مرتبط