تهران پرس/کهف الشهدا با خانوم مجری

خانم مژده لواسانی مجری شهیر و خوش بیان صدا و سیما دقایقی را به کهف الشهدا رفت تا خلوتی با شهدا داشته باشد....
خانم مژده لواسانی مجری شهیر و خوش بیان صدا و سیما دقایقی را به کهف الشهدا رفت تا خلوتی با شهدا داشته باشد.
دسته بندی ها
سایر رسانه ها
بدون دیدگاه

ارسال پاسخ

*

*

مطالب مرتبط