تهران پرس/کهف الشهدا با خانوم مجری

خانم مژده لواسانی مجری شهیر و خوش بیان صدا و سیما دقایقی را به کهف الشهدا رفت تا خلوتی با شهدا داشته باشد....
خانم مژده لواسانی مجری شهیر و خوش بیان صدا و سیما دقایقی را به کهف الشهدا رفت تا خلوتی با شهدا داشته باشد.
دسته بندی ها
سایر رسانه ها
بدون دیدگاه

ارسال پاسخ

*

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

مطالب مرتبط