زیارت به نیابت

خیلی ها نام کهف الشهدا را شنیده اند و در انتظار زیارت هستند و خیلی ها هم آمده اند اینجا دل به امانت گذاشته اند و دلتنگ . . .در زیارت به نیابت سلامتان را به شهدا میرسانیم

زیارت به نیابت