وقتی مهتاب گم شد

  • «آقا» سخن چه شهیدی را یادآوری کرد

    رهبر معظم انقلاب در سخنانشان در جمع دست اندرکاران راهیان نور فرمودند: این مطلبی که ایشان نقل کردند از من، حرف من نیست؛ حرف یک رزمنده‌ی همدانی است که اگر چنانچه از سیم خاردار میخواهی رد بشوی، اوّل باید از سیم خاردار نفْست عبور کنی. اشاره معظم له به...