شهید محمد حسین مؤمنی

  • وصیت شهید فاطمیون یک روز قبل از شهادت

    شهید مؤمنی در این وصیت نامه که در ۱۵ فروردین ماه سال ۹۶ و فقط یک روز قبل از شهادتش نگاشته شده است با اطمینان از ملحق شدن به دوستان شهیدش همچون سید مصطفی موسوی و مرتضی حیدری می‌نویسد. وصیت نامه «طلبه شهید محمد حسین مؤمنی» یکی از نیروهای...