شهید محمد تقی رضوی

  • زندگی مشترک زیر گلوله / عشق من و آقاتقی خدایی بود

    تصمیم‌گیری برای مصاحبه در روز تکریم مادران و همسران شهدا کار آسانی نبود؛ چراکه می‌دانستم می‌توان برای تک‌تک شهدای هشت سال دفاع مقدس و مدافع حرم صفحه‌ای کامل از خاطرات مادران و همسرانشان قرار داد؛ اما دراین‌میان ناچار به انتخاب شدم تا با بیان برخی خاطرات این بانوان بزرگ فقط...