شهید محمد ابراهیم همت

  • روایتی از زندگی و شهادت «سیدالشهدای» جنگ

    شهر اصفهان و شهرضا شهیدان بزرگ زیادی را تقدیم کشور کرده است و ابراهیم همت یکی از بزرگترین چهره‌هاست، سردار خیبر پس از پیروزی انقلاب با کمک دو تن از برادران خود و سه تن از دوستانش سپاه شهرضا را تشکیل داد، با تهاجم رژیم بعث عراق به خاک کشور...