شهید علی صیاد شیرازی

  • روایتی از زندگانی «صیاد دل‌ها»/رمز موفقیت شهید صیاد شیرازی چه بود؟

    امیر کم نظیر ارتش اسلام سپهبد علی صیاد شیرازی یکی از این پر و بال سوختگان وصال نور است که لباس زیبای شهادت زیبنده قامتش و کمترین مزد اخلاص، فداکاری و ایثار و پروانگی اوست. امیرسپهبد علی صیاد شیرازی در سال 1323 در کبود گنبد مشهد دیده به جهان...
  • چهار روایت از فرمانده‌ای که خود را خاک پای مردم می‌دانست

    هرکس که برای اولین بار شهید صیاد را می دید باورش نمی شد که او یکی از فرماندهان عالی‌رتبه نظامی باشد. ویژگی های والای اخلاقی او بود که باعث شد در عین تخصص و نبوغش در مسائل نظامی، او را «صیاد دل ها» بنامند؛ چرا که پیش از هر...
  • نفوذ و نفوذی

    21 فروردین 78 تاریخ شهادت سپهبد علی صیاد شیرازی است که توسط منافقین و با ضرب گلوله به شهادت رسید؛ شهادت این سرباز فداکار اسلام نشان داد که هنوز افرادی که نفوذی تلقی می‌شوند و مترصد ضربه زدن به این انقلاب هستند، وجود دارند. البته این عمل آن‌ها اولین اقدام...