شهید رضا فرزانه

  • فرمانده لشکر شده بود، اما پیکانش را عوض نمی‌کرد

    محمد رسول فرزانه، فرزند سردار شهید جاویدالاثر«رضا فرزانه» می‌گوید: وقتی هم رده‌ای‌های پدرم را می‌دیدم که همه ماشین‌های بهتری سوار می‌شوند، به پدر می ‌گفتیم که چرا پیکان راعوض نمی‌کنیم؟ می‌گفت فنی این ماشین، ۲۰ است؛ چرا عوض کنم؟ هرچند فرزند ارشد خانواده بود و پدر جور دیگری روی...
  • سردار شهیدی که با خادمی در راهیان نور به آرزوی دیرینه خود رسید

    شهید رضا فرزانه همیشه سعی می‌کرد هرکاری که از دستش بر‌می‌آید برای زائران و خادمان راهیان نور انجام دهد و همین حضور در راهیان نور و خادمی برای شهدا بود که او را به آرزویش رساند. شهید مدافع حرم سردار«رضا فرزانه» متولد سال 1343 در تهران، فرمانده لشکر پیاده...